Main Menu
BANGKOK PORTAL


ราคากลาง/TOR

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปรมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน