Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิธีเฉพาะเจาะจง

ตกลงราคา-จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก 1 เครื่อง
ตกลงราคา-จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 3 เครื่อง เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก 1 เครื่อง
เอกสารแนบ