Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิธีเฉพาะเจาะจง

ตกลงราคา-จ้างทำป้ายปิดประกาศหน่วยออกเสียงประชามติ
ตกลงราคา-จ้างทำป้ายปิดประกาศหน่วยออกเสียงประชามติ 
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร จำนวน 130 ป้าย
เอกสารแนบ