Main Menu
BANGKOK PORTAL


โรงเรียนสังกัดสำนักกรุงเทพมหานคร

จำนวน 4 โรงเรียน
 

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง ผู้อำนวยการ โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ถนนอาจณรงค์ ชุมชนล็อค 4-5-6 นายธีระศักดิ์ กองทรัพย์ 0 2249 0499
2 โรงเรียนวัดคลองเตย ห้าแยก ณ ระนอง นางสาวสมบูรณ์ ไตรยาวัฒน์ 0 2249 3412
3 โรงเรียนวัดสะพาน ถนนริมทางรถไฟสายเก่า นายมนต์ชัย ขาวศรี 0 2311 1520
4 โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ถนนอาจณรงค์ นายธนัญชัย  มณีธรรม 0 2249 6773