Main Menu
BANGKOK PORTAL


e-bidding(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)