Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง