Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) อาหารเช้า-กลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ สัปดาห์ที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 4 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง