Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสะพาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง