Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย ประจำวันที่ 28 - 30 กันยายน 2563 รวม 3 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง