Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย ประจำวันที่ 21 - 25 กันยายน 2563 รวม 5 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง