Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เดือนกันยายน 2563 (สัปดาห์ 4 วันที่ 21 - 24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง