Main Menu
BANGKOK PORTAL


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (O23)

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
01/04/2020 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
02/03/2020 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด
03/02/2020 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลด
01/01/2020 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
02/12/2019 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด
01/11/2019 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1