Main Menu
BANGKOK PORTAL


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)

ประชุมเพื่อหารือและประชาสัมพันธ์งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและประชาสัมพันธ์งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมีนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม