Main Menu
BANGKOK PORTAL


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)

กวดขับรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณถนนสุขุมวิท และถนนพระรามที่ 4
นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขับรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณถนนสุขุมวิท และถนนพระรามที่ 4 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทางในการเดินเท้าในพื้นที่เขตคลองเตย นโยบายความปลอดภัย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร Now...จับจริง ปรับจริง เห็นผลจริง ปรับขั้นต่ำ 2,000 ขั้นสูงสุด 5,000 บาท