Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสะพาน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง