Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับสมชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา เข้ารว่มพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง