Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถยนต์โดยสาร รับ-ส่ง สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา วันที่ 26-27 มกราคม 2562 รวม 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง