Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสะพาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รวม 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง