Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง