Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานปรับปรุงซอยสุขุมวิท 36 จากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระรามที่ 4