Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาการไฟฟ้านครหลวงติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย) ฝ่ายโยธา