Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาการไฟฟ้านครหลวงติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) ฝ่ายโยธา