Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้แจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตคลองเตย)