Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

เปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว)