Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาการไฟฟ้านครหลวงติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหน้าสวนชูวิทย์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย