สำนักงานเขตคลองเตย
Main Menu
พื้นหลังเว็บเขต 25042564


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ชั้น 1 พบเห็นข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตคลองเตยทุจริตคอร์รัปชั่น โปรดแจ้ง 0 2240 2121 , 0 2249 0071

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

ราคากลาง/TOR

e-bidding(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ปฏิทินกิจกรรม