Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คำขวัญเขต

แผ่นดินพระเจ้าตากสิน

ถิ่นเดิมผลไม้ดัง

ติดฝั่งเจ้าพระยา โบราณสถานเด่นสง่า

อุทยานสมเด็จย่ารวมใจ