Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
09/06/2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
05/05/2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลด
03/04/2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
02/03/2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด
03/02/2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลด
02/01/2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
02/12/2019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด
31/10/2019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1