Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

รายงานผลดำเนินงาน

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
20/08/2020 รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
01/04/2020 รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
02/01/2020 รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
30/09/2019 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
30/09/2019 รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
01/07/2019 รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
01/04/2019 รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
02/01/2019 รายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
30/09/2018 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1