Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตสำนักงานเขตคลองสามวา
111 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0 2548 0326, 0 2548 0327
โทรสาร 0 2548 0322
E-Mail : bma.samwa@gmail.com
รายละเอียด อื่นๆ :

 

พบเห็นการทุจริตของข้าราชการเขตคลองสามวา
แจ้ง ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสามวา
โทร. 02 548 0326 


 

สำนักงานเขคลองสามวา
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต 0-2548-0317 , 0-2548-0318
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1 0-2548-0320
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  ฝ่าย 2 0-2548-0319
ฝ่ายปกครอง 0-2548-0324 ต่อ 5106
ฝ่ายทะเบียน 0-2548-0323
ฝ่ายโยธา 0-2548-0307
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0-2548-0325
ฝ่ายรายได้ 0-2548-0326 ต่อ 5122
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0-2548-0337 ต่อ 5126
ฝ่ายการศึกษา 0-2548-0328
ฝ่ายการคลัง 0-2548-0304
ฝ่ายเทศกิจ 0-2548-0331
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0-2548-0332


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
การเตรียมความพร้อมก่อนมาใช้บริการ
ที่สำนักงานเขต (Pre-Service) สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เว็บไซต์สังคมออนไลน์เพือผู้สูงอายุ 


 
การเดินทางมายังสำนักงานเขตคลองสามวา
๑.รถโดยสารประจำทาง สาย ๑๙๗ มี ๒ เส้นทาง
เส้นที่ ๑ รถสาย ๑๙๗ วนขวา จะออกจากตลาดมีนบุรี ผ่านถนนหทัยราษฎร์ ผ่านถนนเลียบคลองสอง ผ่านสี่แยกซาฟารีเวิลด์
            ผ่านสำนักงานเขตคลองสามวา ผ่านถนนคู้บอน วนกลับเข้าถนนรามอินทรา เข้าตลาดมีนบุรี
เส้นที่ ๒ รถสาย ๑๙๗ วนซ้าย จะออกจากตลาดมีนบุรี ผ่านถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าตลาด ก.ม.๘ เข้า ถนนคู้บอน
            ผ่านถนนเลียบคลองสอง ผ่านสำนักงานเขตคลองสามวา ผ่านสี่แยกซาฟารีเวิลด์ เลี้ยวขวาเข้าถนนหทัยราษฎร์ เข้าตลาดมีนบุรี
๒.รถสองแถวประจำทาง
จากถนนนิมิตใหม่ เข้าถนนหทัยราษฎร์ เข้าถนนเลียบคลองสอง ผ่านสำนักงานเขตคลองสามวา ผ่านถนนคู้บอน สุดสายที่ตลาด ก.ม.๘