Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ชุมชนในพื้นที่เขตคลองสามวา

 
ข้อมูลชุมชนเขตคลองสามวา
แขวงสามวาตะวันตก
ลำดับ
 
ชื่อชุมชน
 
ประเภทชุมชน
 
ที่ตั้งชุมชน
 
ครัวเรือน
(ครอบครัว)
1 ราษฎร์นิมิตสัมพันธ์ ชานเมือง ซอยหทัยราษฎร์ 44  ถนนหทัยราษฎร์  83
2 มีนทองพัฒนา    ชานเมือง ซอยหทัยราษฎร์ 38  ถนนหทัยราษฎร์  74
3 เมืองประชา-รามอินทรา หมู่บ้านจัดสรร ซอยหทัยราษฎร์ 35,37  ถนนหทัยราษฎร์ 1,800
4 สายสัมพันธ์พัฒนา ชานเมือง ซอยหทัยราษฎร์ 14  ถนนหทัยราษฎร์ 81
5 พระยาสุเรนทร์     ชานเมือง ซอยพระยาสุเรนทร์ 41,46,48 ,50 ถ.พระยาสุเรนทร์ 120
6 เบญจมพัฒนา ชานเมือง ถ.ไทยรามัญ 71
7 ร่มรื่น  ชานเมือง ซอยหนองแหง 4 แยก 1,2,5,7 ซอยหนองระแหง 7    132
8 สุขสำราญพัฒนา    ชานเมือง ซอยหทัยราษฎร์ 41  ถ.หทัยราษฎร์  108
9 แป้นทองสัมพันธ์ ชานเมือง ซอยหทัยราษฎร์ 39  ถ.หทัยราษฎร์  120
10 มโนรมย์ 5 หมู่บ้านจัดสรร ซอยหทัยราษฏร์ 39 ถ.หทัยราษฏร์   238
11 หมู่บ้านเค.ซี. 4 ร่วมใจ  หมู่บ้านจัดสรร ซอยหทัยราษฏร์ 39 ถ.หทัยราษฏร์   238
12 ริมคลองหนองระแหง ชานเมือง โรงเรียนบ้านหนองระแหง 60
 
 
ข้อมูลชุมชนเขตคลองสามวา
แขวงสามวาตะวันออก  
ลำดับ
 
ชื่อชุมชน
 
ประเภทชุมชน
 
ที่ตั้งชุมชน
 
ครัวเรือน
(ครอบครัว)
1 สุขสันต์พัฒนา ชานเมือง ซอยราษฎร์นิมิต 1,2,4  ถนนราษฎร์นิมิต 130
2 พร้อมใจพัฒนา  ชานเมือง ซอยนิมิตใหม่ 52,54,58,60  ถนนนิมิตใหม่  272
3 ประสานมิตรพัฒนา ชานเมือง ซอยวัดสุขใจ 3,11,13  ถนนวัดสุขใจ 45
4 วัดสุขใจ ชานเมือง ซอยวัดสุขใจ 15,17,19,21  ถนนวัดสุขใจ 106
5 พร้อมพัฒนา ชานเมือง ซอยไมตรีจิต  13  ถนนไมตรีจิต  50
6 ดารุสสลามสร้างสรรค์ ชานเมือง ซอยไมตรีจิต  7  ถนนไมตรีจิต   185
7 คลองลำกะดาน ชานเมือง ซอยนิมิตใหม่ 41 ถนนนิมิตใหม่  105 
8 เฟื่องฟ้าพัฒนา ชานเมือง ซอยนิมิตใหม่ 56,58,62,64  ถนนนิมิตใหม่ 130
9 นิมิตใหม่พัฒนา ชานเมือง  ซอยไมตรีจิต 2,4,6  ถนนไมตรีจิต 42
10 สามัคคีพัฒนา  ชานเมือง ซอยไมตรีจิต 2,4,8,10,24  ถนนไมตรีจิต 238
11 หมู่ 14 พัฒนา  ชานเมือง ซอยไมตรีจิต 16  ถนนไมตรีจิต 238
12 หมู่ 15 พัฒนา  ชานเมือง ซอยไมตรีจิต 32  ถนนไมตรีจิต 60
13 คลองลำมะเขือขื่น ชานเมือง ซอยลำมะเขือขื่น 1  ถนนลำมะเขือขื่น 75
14 น้ำใสดอกไม้สวย ชานเมือง ซอยนิมิตใหม่ 36  ถนนนิมิตใหม่ 47
15 รวมน้ำใจพัฒนา ชานเมือง ซอยนิมิตใหม่ 36  ถนนนิมิตใหม่  45
16 ประชาสร้างสรรค์ ชานเมือง อยนิมิตใหม่ 36  ถนนนิมิตใหม่ 72
17 ทุ่งรวงทองพัฒนาแบนชะโด ชานเมือง ซอยลำมะเขือขื่น 2  ถนนลำมะเขือขื่น 78
18 หมู่ 3 แขวงสามวาตะวันออก ชานเมือง ซอยนิมิตใหม่ 31,33,35  ถนนนิมิตใหม่  105
19 อาสาพัฒนา ชานเมือง ซอยนิมิตรใหม่ 36 -  ซอยวัดสุขใจ 21 ถนนนิมิตรใหม่ 53
20 เคหะคลองเก้า เคหะ ซอยคลองเก้า 7 ถนนคลองเก้า  1,000
 
ข้อมูลชุมชนเขตคลองสามวา
แขวงบางชัน
ลำดับ
 
ชื่อชุมชน
 
ประเภทชุมชน
 
ที่ตั้งชุมชน
 
ครัวเรือน
(ครอบครัว)
1 หมู่บ้านกรีนวิลล์ หมู่บ้านจัดสรร  ซอยสามวา  11  ถนนสามวา       70
2 หมู่บ้านพร้อมสุข 1 หมู่บ้านจัดสรร  ซอยสามวา  25  ถนนสามวา 121
3 บ้านลำกะโหลก ชานเมือง ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง  1  ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง 134
4 หมู่บ้านธีรวรรณ  หมู่บ้านจัดสรร   ซอยพระยาสุเรนทร์ 2,4,6  ถนนพระยาสุเรนทร์ ุ656
5 ภู่ระหงษ์ 2  หมู่บ้านจัดสรร  ซอยพระยาสุเรนทร์ 10 ถนนพระยาสุเรนทร์ 74 
6 หมู่บ้านร่มเย็น 5 พัฒนา หมู่บ้านจัดสรร  ซอยพระยาสุเรนทร์  11  ถนนพระยาสุเรนทร์  385
7 ประยงค์แย้ม ชานเมือง ซอยพระยาสุเรนทร์  14  ถนนพระยาสุเรนทร์ 110
8 หมู่บ้านเพชรไพลิน หมู่บ้านจัดสรร  ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 4  ถนนพระยาสุเรนทร์   136
9 นีรชา หมู่บ้านจัดสรร  ซอยพระยาสุเรนทร์ 13  ถนนพระยาสุเรนทร์   160
10 บำรุงสุข-บุญมา หมู่บ้านจัดสรร   ซอยพระยาสุเรนทร์  21,23,25  ถนนพระยาสุเรนทร์    349
11 หมู่บ้านพูน หมู่บ้านจัดสรร  ซอยคู้บอน  28/1 ,30,32  ถนนนคู้บอน 236 
12 ไทยเอราวัณ  หมู่บ้านจัดสรร  ซอยพระยาสุเรนทร์  34  ถนนพระยาสุเรนทร์ 65 
13 หมู่บ้านร่มทิพย์ หมู่บ้านจัดสรร  ซอยหทัยราษฎร์  33  ถนนหทัยราษฎร์   850
14 เจริญพัฒนา (คูคต)  ชานเมือง ซอยเจริญพัฒนา 1,3  ถนนเจริญพัฒนา  117
15 ร่วมใจพัฒนา (คลองกีบหมู) ชานเมือง ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง  16  ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง  84
16 กาญจนา ชานเมือง ซอยพระยาสุเรนทร์  30  แยก 7  ถนนพระยาสุเรนทร์ 73
17 รุ่งเรือง  1  ชานเมือง ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง  13  ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง 179
18 เฟื่องฟ้าวิลเลจ หมู่บ้านจัดสรร  ซอยพระยาสุเรนทร์ 12 ถนนพระยาสุเรนทร์ 124
19 หมู่บ้านอาลักษณ์  หมู่บ้านจัดสรร  ซอยคู้บอน 30,40  ถนนคู้บอน 145
20 หมู่บ้านหทัยราษฏร์พัฒนา หมู่บ้านจัดสรร  ซอยหทัยราษฏร์ 8 ถนนหทัยราษฏร์ 297
21 หมู่บ้านแสนนคร หมู่บ้านจัดสรร  ซอยพระยาสุเรนทร์  8 ถนนพระยาสุเรนทร์ 155
22 มหาโชค ชานเมือง ซอยพระยาสุเรนทร์  16 ถนนพระยาสุเรนทร์ 211
23 หทัยราษฎร์ 31 ชานเมือง ซอยพระยาสถเรนทร์ 31 ถนนพระยาสุเรนทร์ 75
24 หมู่บ้านนันทิศา หมู่บ้านจัดสรร  ซอยคู้บอน 109
25 หมู่บ้านร่มเย็น 24 หมู่บ้านจัดสรร  ซอยพระยาสุเรนทร์ 20 ถนนพระยาสุเรนทร์ 117
26 หมู่บ้านทหารกองหนุน หมู่บ้านจัดสรร  ซอยพระยาสุเรนทร์ 28 ถนนพระยาสุเรนทร์ 274
 
ข้อมูลชุมชนเขตคลองสามวา
แขวงทรายกองดิน
ลำดับ
 
ชื่อชุมชน
 
ประเภทชุมชน
 
ที่ตั้งชุมชน
 
ครัวเรือน
(ครอบครัว)
1 บัวแก้วพัฒนา  ชานเมือง ซอยนิมิตใหม่  15,17  ถนนนิมิตใหม่ 95
2 ริมคลอง 1  ชานเมือง ซอยนิมิตใหม่  22  ถนนนิมิตใหม่ 160
3 วังตาหนวดพัฒนา ชานเมือง ซอยประชาร่วมใจ  13  ถนนประชาร่วมใจ 110
4 บึงไผ่ ชานเมือง ซอยนิมิตใหม่ 10,20  ถนนนิมิตใหม่  140
5 ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ชานเมือง ซอยวัดสุขใจ  3,5,7  ถนนวัดสุขใจ 56
6 หมู่บ้านอินทราวิว หมู่บ้านจัดสรร  ถนนนิมิตใหม่ ซอย 11  198