Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เส้นทางคมนาคม


การคมนาคมทางบก 
           
  ในพื้นที่เขตคลองสามวามีถนนสายหลักและถนนสายรอง  ดังนี้
 
  ถนนสายหลัก  ได้แก่
           
          1. ถนนนิมิตรใหม่  เชื่อมระหว่างเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี    
          2. ถนนหทัยราษฎร์  เชื่อมระหว่างเขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา  
          3. ถนนพระยาสุเรนทร์           
          4. ถนนเลียบคลองสอง       
          5. ถนนคู้บอน  เชื่อมระหว่างเขตคันนายาวและเขตคลองสามวา
          6. ถนนไมตรีจิต  เชื่อมระหว่างเขตคลองสามวาและเขตหนองจอก    
       
  ถนนสายรอง  ได้แก่
           
          1. ถนนหทัยมิตร            
          2. ถนนราษฎร์นิมิต
          3. ถนนวัดสุขใจ
          4. ถนนสามวา
          
       
  การคมนาคมทางน้ำ

           
     พื้นที่เขตคลองสามวามีคลองถึง 56 คลอง แต่คลองที่ใช้สำหรับการขนส่งทางเรือ มีเฉพาะคลองสามวาเท่านั้น ส่วนคลองอื่น ๆ ชาวบ้านทำเกษตรกรรม