Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ทำบัตรประชาชน ต้องทำอย่างไร

1.บัตรประชาชนหาย ทำอย่างไร
ตอบ กรณี มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดต้องมีเอกสารรับรองบุคคล เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง ตัวจริงที่ไม่หมดอายุ หรือมีบุคคลรับรอง(ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ)
        กรณี คนในพื้นที่ กรอกแบบฟอร์มขอทำบัตรใหม่ได้เลย

2. ทำบัตรครั้งแรก ต้องทำอย่างไร
ตอบ กรณี บัตรเด็ก 7 ขวบ ต้องมีสูติบัตรเด็กตัวจริง ทะเบียนบ้าน บุคคลรับรอง เช่น พ่อ แม่ เจ้าบ้านที่มีชื่อเด็กอยู่

3. บัตรหมดอายุ หรือบัตรชำรุด
ตอบ ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดิม มาขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้เลย
ผู้ชม 2,049 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น