Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศงาน

สำนักงานเขตห้วยขวางรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา
               สำนักงานเขตห้วยขวางรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จำนวน 2 อัตรา
ดังนี้
               - อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา
               - อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 อัตรา

               ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 11 - 19 มกราคม 2564 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 โทรศัพท์ 0 2277 9100 ต่อ 7487, 7488

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นอาสาสมัครฯ