Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศงาน

สำนักงานเขตห้วยขวางรับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง
               สำนักงานเขตห้วยขวางรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางทั้ง 3 แห่ง (โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม) ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 15.00 น. เว้นว้นหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่