Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศงาน

สำนักงานเขตห้วยขวางรับสมัครสอบอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนทับแก้ว
               สำนักงานเขตห้วยขวางรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนทับแก้ว
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2277 9100 - 3 ต่อ 7487 - 8

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่