Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศงาน

สำนักงานเขตห้วยขวางรับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง
              ​สำนักงานเขตห้วยขวางรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ประกอบด้วย 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
               ตำแหน่งที่รับสมัคร
               1. ครูสอนภาษาอังกฤษ 
               2. ครูสอนภาษาจีน
               ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ทั้ง 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 3 - 17 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตห้วยขวาง โทร. 0 2277 9100 ต่อ 7478 - 7479