Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศงาน

สำนักงานเขตห้วยขวางรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตห้วยขวาง
               ​สำนักงานเขตห้วยขวางรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตห้วยขวาง
               ตำแหน่งที่รับสมัคร
               1. ผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ที่ไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน
               2. ผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน
               3. ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน
               4. ผู้แทนองค์กรเอกชนในเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน
               ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตห้วยขวาง โทร. 0 2277 9100 ต่อ 7487 - 7488 และ 0 2275 4234

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่