Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศงาน

สำนักงานเขตห้วยขวางรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตห้วยขวาง
               สำนักงานเขตห้วยขวางรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตห้วยขวาง ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ จำนวน 2 คน
               ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตห้วยขวาง โทร. 0 2277 9100 ต่อ 7487 - 7488 และ 0 2275 4234

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่