Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรรพากรพื้นที่ สาขาห้วยขวาง 1 ปิดให้บริการชั่วคราว


สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขา ห้วยขวาง 1 ปิดให้บริการชั่วคราว ท่านสามารถใช้บริการได้ที่

1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขา ห้วยขวาง 2
ที่อยู่ เลขที่ 2884 ชั้น 4 อาคารมนูญผล 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. 02 718 0637-8
2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขา ดินแดง
ที่อยู่ เลขที่ 731 อาคาร พี.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทร. 02 640 5618-20
3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขา บางกะปิ
ที่อยู่ เลขที่ 615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 7 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร. 02 375 2827
4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขา วังทองหลาง
ที่อยู่ เลขที่ 27 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทร. 02 934 2622-24
5. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทุกแห่ง