Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตห้วยขวางจัดประชุมกรรมการชุมชนเขตห้วยขวาง ครั้งที่ 3/2563
               สำนักงานเขตห้วยขวางจัดประชุมกรรมการชุมชนเขตห้วยขวาง ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ เพื่อชี้แจงข้อราชการหรือข้อแนะนำต่างๆ ให้คณะกรรมการชุมชนได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีหน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ มาเข้าร่วมประชุม