Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตห้วยขวาง​ให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ ซอย​ศูนย์วิจัย 47​ แยก 3
               สำนักงานเขตห้วยขวางได้ตระหนักถึงปัญหาขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตรายจากครัวเรือน ซึ่งถูกนำไปทิ้งตามที่ว่างสาธารณะก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และยังสามารถกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ ทางสำนักงานเขตห้วยขวาง จึงได้นัดวันทิ้งขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ซอยศูนย์วิจัย 47 แยก 3 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
               ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว สามารถนำมาตั้งวางไว้หน้าบ้านของตนหรือจุดที่กำหนดร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการจัดเก็บในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2275 6786