Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตห้วยขวางจัดงาน “ตลาดนัดศุกร์สุข” เดือนสิงหาคม 2562
          สำนักงานเขตห้วยขวางได้จัดโครงการตลาดนัดศุกร์สุขในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการค้าในพื้นที่เขตห้วยขวาง และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงิน ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตห้วยขวาง ประกอบไปด้วยการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาชีพ สินค้า OTOP และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย