Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตห้วยขวางประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 196 รายการ
               สำนักงานเขตห้วยขวางมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 196 รายการ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตห้วยขวาง โทร. 0 2274 9587 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ในวันเวลาราชการ 

ดูรายละเอียดได้ที่นี่