Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
               กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
               โดยจัดสถานที่พัก พร้อมเครื่องนอน อาหาร และน้ำดื่มรองรับประชาชน จำนวน 1,500 คน/คืน ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ให้บริการระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 ผู้ประสงค์จะเข้าพักสามารถลงทะเบียนโดยตรงที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นรายวัน สามารถเข้าพักได้ในเวลา 16.00 น และออกจากที่พักเวลา 09.00 น. ของทุกวัน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 4743 - 7