Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

บ้าน (ปรับปรุง พ.ค. 2563)


                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,464
32,017
25,643
24,804

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,444
32,014
25,635
24,795

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,441
32,014
25,634
24,793

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,432
32,012
25,634
24,786

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,421
32,011
25,629
24,781

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,877
32,016
25,629
24,232

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,861
32,009
25,624
24,228

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,855
32,007
25,624
24,224

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,852
32,005
25,624
24,223

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562

                             สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
80,420
30,610
25,625
24,185

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562

                             สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
80,214
30,408
25,623
24,183

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562

                             สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
80,210
30,406
25,622
24,182

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
80,014
30,406
25,622
23,986

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
79,924
30,402
25,614
23,908

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
79,926
30,403
25,614
23,909

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562

                            สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
79,843
30,402
25,611
23,830

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
79,768
30,337
25,609
23,822

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
79,306
30,337
25,286
23,683

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
77,219
30,335
23,200
23,684

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
77,193
30,335
23,180
23,678

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
76,692
30,336
22,679
23,677

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
76,372
30,178
22,660
23,534

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561​​

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
74,511
28,324
22,653
23,534

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
74,490
28,324
22,653
23,513

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
74,473
28,321
22,643
23,509

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
74,470
28,320
22,643
23,507

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
74,459
28,318
22,641
23,500

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
74,453
28,319
22,640
23,494

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
74,454
28,319
22,640
23,495

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
73,686
27,560
22,636
23,490

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
73,668
27,550
22,635
23,483

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
73,582
27,553
22,544
23,485