Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศเผยแพร่กรณีไม่ผ่านระบบ e-GP

เผยแพร่ข้อตกลงจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานบริการประชาชน จำนวน 1 อัตรา