Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

บ้าน (ปรับปรุง เม.ย. 2564)

​                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
86,591
35,643
25,890
25,058

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

​                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
86,587
35,642
25,889
25,056

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564

​                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
86,581
35,641
25,888
25,052

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

​                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
85,046
34,234
25,887
24,925

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564

​                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
85,034
34,233
25,878
24,923

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563

​                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
85,022
34,233
25,872
24,917

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563

​                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,076
33,284
25,870
24,922

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563

​                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
83,059
32,292
25,867
24,900

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563

​                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,774
32,021
25,862
24,891

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,694
32,021
25,862
24,811

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,690
32,017
25,861
24,812

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,464
32,017
25,643
24,804

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,444
32,014
25,635
24,795

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,441
32,014
25,634
24,793

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,432
32,012
25,634
24,786

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,421
32,011
25,629
24,781

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,877
32,016
25,629
24,232

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,861
32,009
25,624
24,228

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,855
32,007
25,624
24,224

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

                                     ​สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,852
32,005
25,624
24,223

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562

                             สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
80,420
30,610
25,625
24,185

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562

                             สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
80,214
30,408
25,623
24,183

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562

                             สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
80,210
30,406
25,622
24,182

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
80,014
30,406
25,622
23,986

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
79,924
30,402
25,614
23,908

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
79,926
30,403
25,614
23,909

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562

                            สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
79,843
30,402
25,611
23,830

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
79,768
30,337
25,609
23,822

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
79,306
30,337
25,286
23,683

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
77,219
30,335
23,200
23,684

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
77,193
30,335
23,180
23,678

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561

                           สถิติบ้านในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (หลัง)
ท้องถิ่นเข