Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประชากร (ปรับปรุง เม.ย. 2564)

​​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,163
26,986
19,447
37,730

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

​​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,204
27,002
19,438
37,764

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564

​​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,207
27,012
19,433
37,762

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,223
26,993
19,416
37,814

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,247
26,997
19,387
37,863

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,258
27,018
19,354
37,886

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,257
27,004
19,347
37,906

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,184
27,001
19,297
37,886

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563
 

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,060
26,930
19,258
37,872

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,050
26,930
19,231
37,889

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,702
27,512
19,211
37,979

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,722
27,577
19,135
38,010

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,701
27,523
19,153
38,025

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,683
27,508
19,161
38,014

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,651
27,515
19,134
38,002

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,542
27,450
19,088
38,004

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
84,340
27,341
18,989
38,010

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,131
26,238
17,929
37,964

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,107
26,236
17,882
37,989

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
82,072
26,200
17,814
38,058

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,999
26,146
17,800
38,053

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,992
26,116
17,752
38,124

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562

​​                               สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,927
26,099
17,737
38,091

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,890
26,085
17,691
38,114

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,893
26,046
17,674
38,173

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,808
25,998
17,657
38,153

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,737
25,951
17,633
38,153

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,675
25,878
17,603
38,194

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562
​​
                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,625
25,818
17,560
38,247

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก
81,616
25,801
17,542
38,273

                                                                                      ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561

                           สถิติประชากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง
 
แขวง รวม (คน)
ท้องถิ่นเขตห้วยขวาง
ห้วยขวาง
บางกะปิ
สามเสนนอก