Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศเผยแพร่รายการ

เผยแพร่รายการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง